Vejrstation W155 VENTUS

W155

Denne avancerede vejrstation er designet og udviklet til dig der ønsker meget lokale vejrmålinger fra din terrasse, have eller altan. Vejrstationen giver dig lokale målinger af vindhastighed og - retning, lufttryk, luftfugtighed og temperatur, direkte fra trådløse sensorer. Denne enhed har tillige unikke egenskaber som udregning af kuldeindeks, varmeindeks og dugpunkt. Vejrstationen i flot design er til alle der ønsker et meget detaljeret overbliksbillede af de lokale vejrforhold på lige netop din adresse.

Funktioner:

DCF-77 radiokontrolleret tid og dato.
Vindhastighed i mph, km/h, knots, Beaufort, m/s. Vindhastighed med måling af vindstød og gennemsnitshastighed. Vindretning med 16 forskellige retninger.
Kuldeindeks alarm
Storm alarm.
Dugpunkts temperatur.
Varme indeks temperatur.
Inde/udendørs temperatur.
Inde/udendørs luftfugtighed.
Regnmåler til måling af nedbør (måned, uge og dag)
Vejrforudsigelse display med vejrikoner (sol, noget skyet, skyet, regn, storm)
Barometrisk lufttryk med højdeindstilling.
Historisk lufttryksvisning.
3-channel inde/ude termo-hygrometer måling. 3-channel inde/ude varme indeks måling. 3-channel inde/ude dugpunkts måling.
Baggrundsbelysning.
Batterier eller AC adapter valgfrit.
1 stk. Trådløs anemometer med temperatur og fugtighedssensor indbygget. 1 stk. Trådløs regnmåler.

Vejl. pris inkl. moms DKK

PRODUKTVÆGT & FRAGTMÅL
Varenummer W155
Nettovægt 1.67 kg
Bruttovægt 1.67 kg
Rumfang 0.01512 m3
Bruttodybde 0.35 m
Bruttobredde 0.12 m
Bruttohøjde 0.36 m
Specifikationer
DB-nr. 1491541
Stregkode 5704452001558
Dimension 120 x 195 x 26 mm
Batteri Display 3 x AA
Batteri Regn Sensor 2 x AA
Batteri Vind Sensor 2 x AA
Batteri Temp Sensor 2 x AAA
Brandnavn VENTUS
Farve Sort
Materiale Plastik
Antal pr. palle 90 stk
Bullets Luftfugtighed, Lufttryk, Radiokontrolleret ur, Regnmåling, Temperaturmåling, Vejrudsigt, Vindmåling, Dugpunkt

Min W155 kan ikke fange signalerne til sensorerne indenfor angivet antal meter eller signalet forsvinder ind imellem, hvad kan det skyldes?

 • Sikre dig at batterierne er friske og vender rigtigt.
 • Tag vindmåleren og regnmåler ind ved siden af modtagerskærmen, tag batterierne ud, vent 10 minutter, sæt batterierne i igen. Deaktiver venligst det radiostyrede ur. Når signalet fra regnmåler og vindmåler er fundet og den står og blinker, aktiver da både regnmåler og vindmåler, ved at bevæge henholdsvis vippe og vindkopper. Hvis signalet stadig er etableret og den tæller sæt den derefter op igen. Gentag denne proces flere gange for at fange signalet.
 • Husk batterierne skal først i skærmen og derefter i vindmåleren og regnmåler.
 • Interferens – pc, mobil, tv, el-master, andre vejrstationer, trådløse dørklokker, trådløse røg alarmer, trådløse garageåbnere  etc. i nærheden kan irritere signalet til både modtagerskærm, regnmåler og vindmåler.
 • Sikre dig at der ikke er for stor afstand mellem modtagerstationen og vindmåleren eller regnmåler eller at der ikke er tykke mure, tæt skov etc. i mellem de enhederne. Prøv at forkorte afstanden.

 

Hvad indikerer de blinkende søjler øverst til venstre på mit W155 display?

 • Dette er en historisk lufttryksgraf for de sidste 6 timer.
 • Lufttrykkes kan vises i inHg, hpa eller mb.

 

Hvad indikerer søjlerne nederst til højre på mit W155 display?

 • Dette er en historisk graf for nedbør de seneste 7 dage.

 

Hvor ofte overfører regnmåleren data på min W155?

 • Regnmåleren registrerer data hvert 37. sekund, men der skal være minimum to vip for at den tæller. 

 

Hvor ofte overfører vindmåleren data til min W155?

 • Vindmåleren overfører data hvert 31. sekund, hvis vindhastigheden er større end 3,6 m/s. Er der under 3,6 m/s, opdateres ikke så ofte. 

 

Min W155 skriver LL.l i display ud for heat index og/eller dew point, hvorfor det?

 • Ved heat index betyder det at værdien af heat index er for lille og uden betydning.
 • Ved dew point betyder det at værdien af dewpoint er under 0 grader.

 

Hvorfor blinker vejrikonerne i vejrudsigten på min W155?

 • Vejrstationen giver vejrprognoser for de næste 12-24 timer på baggrund af lufttryksforandringer i atmosfæren. Dækningsradiusen er mellem 30 og 50 km. Vejrudsigten gives på baggrund af trykforandringer i atmosfæren og er 70-75 % korrekte. Ud fra dette foretages en beregning på at der eks. vil være både overskyet og storm, hvilket betyder at vejrstationen vil blinke mellem disse to ikoner.

 

Hvor finder jeg havoverfladetrykket som skal indtastes når jeg starter min W155?

 

Min vindmåler til W155 kan ikke fange signalet eller signalet forsvinder ind imellem, hvad kan det skyldes?

 • Sikre dig at batterierne er friske og vender rigtigt.
 • Batterierne skal først i skærmen og derefter i vindmåleren.
 • Interferens – pc, mobil, tv, el-master, andre vejrstationer etc. i nærheden kan irritere signalet til både modtagerskærm og vindmåler.
 • Sikre dig at der ikke er for stor afstand mellem modtagerstationen og vindmåleren eller at der ikke er tykke mure, tæt skov etc. i mellem de to enheder. Prøv at forkorte afstanden.
 • Tag vindmåleren ind ved siden af modtagerskærmen, tag batterierne ud af skærm og vindmåler, vent ti minutter, sæt batterierne i igen. Deaktiver det radiostyrede ur. Når signalet til vindmåleren er fundet og den tæller når du har pustet til at vindkopperne, prøv derefter at sætte den lige udenfor døren, hvis signalet stadig er etableret sæt den derefter op igen. Gentag evt. denne proces flere gange for at fange forbindelsen.

 

Min indendørs temperaturmåler i modtagerskærmen til W155 viser for højt/lavt i forhold til en anden temperaturmåler, hvad skyldes det?

 • Alle elektroniske vejrstationer bliver kalibreret ud fra følgende fremgangsmåde: Et meget nøjagtigt termometer fortæller en temperatur X. Ud fra temperaturen X testes hvert enkelt vejrstation, hvor en afvigelse på plus/minus 2 grader celsius accepteres. Det kan i yderst konsekvens betyde at to vejrstationer kan have en forskel på 4 grader celsius, da den ene kan blive accepteret ved minus 2 grader celsius og den anden kan blive accepteret ved plus 2 grader celsius.
 • For at sammenligne to temperaturmålere skal de hænge nøjagtigt samme sted for at undgå eksterne fejlkilder.

 

Min modtagerskærm til W155 kan ikke fange signalet til uret fra Frankfurt, hvad kan det skyldes?

 • Bag på modtagerskærmen er knappen placeret som nummer 4 set fra venstre, hold denne inde og den vil søge efter signalet. Gentag dette mange gange.
 • Kan den stadig ikke finde signalet, indstil da klokken manuelt ved at trykke på ”clock” foran på skærmen. Efter et par dage kan du prøve at søge efter Frankfurter senderen igen som beskrevet ovenfor.
 • Hvis den stadig ikke finder signalet fra Frankfurt, skal du selv indstille ur og dato, når et radiosignal ikke er tilgængeligt i dit område.

 

Min regnmåler til W155 skriver 0,0 eller - - i displayet, hvad kan det skyldes?

 • Sikre dig at batterierne er friske og vender rigtigt.
 • Batterierne skal først i skærmen og derefter i regnmåleren.
 • Interferens – pc, mobil, tv, el-master, andre vejrstationer etc. i nærheden kan irritere signalet til både modtagerskærm og regnmåler.
 • Sikre dig at regnmåleren giver en svag klik lyd, når du bevæger vippen forsigtigt frem og tilbage.
 • Sikre dig at der ikke er for stor afstand mellem modtagerstationen og regnmåleren eller at der ikke er tykke mure, tæt skov etc. i mellem de to enheder. Prøv at forkorte afstanden.
 • Tag regnmåleren ind ved siden af modtagerskærmen, tag batterierne ud af skræm og regnmåler, vent ti minutter, sæt batterierne i igen. Deaktiver det radiostyrede ur. Når signalet er fundet til regnmåleren, vip derefter regnmåler vippen stille frem og tilbage med et sekunds mellemrum og se nu om der tælles på displayet. Gentag evt. denne proces flere gange.

 

Min regnmåler til W155 viser for lidt eller for meget, hvad kan det skyldes?

 • En regnmåler viser nedbørsmængden lige præcis i den lokalitet, hvor den er placeret, med de muligheder fejlkilder der kan være.
 • Regnmåleren bør opstilles i fladt terræn med opfanget i horisontalt niveau. Opfanget er en betegnelse for den øverste kant af den åbning, hvor nedbøren ’fanges’ ned i måleren.
 • For at undgå forkerte målinger bør regnmåleren ikke placeres i nærheden af hældende overflader, swimmingpools, plænevandere eller steder, hvor vand kan samle sig.
 • Hvis det er muligt, bør regnmåleren placeres således, at der er læ for vinden i alle retninger.
 • Højden af de læ-givende objekter som f.eks. træer og buske bør ideelt set være ensartet i alle retninger.
 • I forhold til de læ-givende objekter, bør nedbørsmåleren sædvanligvis være placeret i en afstand fra de omkringstående læ-givende objekter på min. 2 x objekternes højde over niveauet af målerens opfang.
 • Hvis måleren står for tæt på eks. træer, kan vanddråber som hænger i træernes grene og blade blæse ned i måleren, samt grene, blade og snavs kan blokere for opfanget.
 • Hvis der omvendt ikke hersker gode læforhold omkring måleren, vil måleren selv forårsage turbulens og forøgede vindhastigheder over måleren og vinden vil dermed i højere grad bære regndråber forbi opfangtragten.
 • Ofte er det ikke muligt at placere måleren på en sådan måde at der er gode læforhold i alle retninger, men da de dominerende vindretninger i Danmark er vestlige, kan man med fordel placere måleren således at de bedste læbetingelser findes i den vestlige sektor.
 • Nedbørsmålerens opfangskant bør placeres i et niveau så lavt som muligt for at minimere vindens effekt men samtidigt højt nok oppe til at ind-stænk forhindres. Optimalt set bør nedbørsmåleren opstilles 15 cm over en overflade bestående af kort græs, grus eller småsten og hvis det er muligt bør man undgå hårde overflader som f.eks. asfalt eller beton, der kan give en højere mulighed for ind-stænk af regn som falder uden for måleren. Med jævne mellemrum, eller når det skønnes at det er nødvendig, kan der foretages inspektion af måleren for at sikre at den måler så korrekt som muligt. Det bør kontrolleres at måleren står i vater, tragtens inderside er ren og der ikke ligger f.eks. blade m.m. i bunden af tragten. Den mekaniske vippefunktion er i orden dvs. at den er ren og kan vipppe ubesværet.

 

Min vindmåler til W155 viser for lav/høj vindhastighed i forhold til officielle meteorologiske målinger, hvad kan det skyldes?

 • Den meteorologiske standardhøjde for niveauet af vindinstrumenter er 10 meter over jorden. Den ideelle horisontale afstand en vindmåler skal placeres fra en opragende genstand (f.eks. huse eller træer) er mindst 10 gange den nærmeste opragende genstands højde over jorden. F.eks. hvis et hus er 7 meter højt, så bør masten med vindinstrumenterne i 10 meters højde placeres mindst i 70 meters afstand fra det pågældende hus for at den målte vind ikke er påvirket af den lokale luftstrømning omkring huset.

 

Min vindmåler til W155, hvori temperatursensoren sidder viser for høj udendørs temperatur, hvad kan det skyldes?

 • Placering af lufttermometret i niveauet 2.0 meter over jordoverfladen er standardhøjden for måling af lufttemperatur i meteorologisk sammenhæng, hvorfor det anbefales at tilstræbe et måleniveau så tæt på de 2 meter som muligt. Da lufttemperaturen kan ændre sig meget med højden, er det vigtigt for sammenlignlighedens skyld, at lufttemperaturen på de forskellige vejrstationer er målt i den samme højde over jordoverfladen.
 • Denne type vejrstationer er konstrueret til at rumme så mange informationer i så få sensorer som muligt for at undgå interferens, derfor sidder temperaturmåleren i vindmåleren. Vindmåleren sidder som oftest højt placeret på tagryggen eller lignende for at optimere vindmålerens andre funktioner. Dette kan betyde en forskel i temperaturmålingerne i forhold til den metrologisk optimale højde og i forhold til at den måske vil hænge i solen.
 • Alle elektroniske vejrstationer bliver kalibreret ud fra følgende fremgangsmåde: Et meget nøjagtigt termometer fortæller en temperatur X. Ud fra temperaturen X testes hvert enkelt vejrstation, hvor en afvigelse på plus/minus 2 grader celsius accepteres. Det kan i yderst konsekvens betyde at to vejrstationer kan have en forskel på 4 grader celsius, da den ene kan blive accepteret ved minus 2 grader celsius og den anden kan blive accepteret ved plus 2 grader celsius.
 • For at sammenligne to temperaturmålere skal de hænge nøjagtigt samme sted for at undgå eksterne fejlkilder.

 

Hvorfor tæller regnmåleren ikke ?

1. Slet alt historik for regn (Rain clear knappen) Day/Week/Mount og total slettes

2. Tag batterierne ud af regnmåleren

3. Start ny søgning af eksterne enheder på basen ( ”Channel/Search” knappen holdes ind i 3 sek.)

4. Monter nu batterierne i regnmåleren

5. Når displayet igen viser 0,0 er måleren fundet og klar til nye målinger.

 

Hvordan slår jeg alarmen på vindstød og advarsel om lav temperatur fra og til? 

 • Det gør du på knappen ”Wind AL.” – der sidder på bagsiden af produktet, længst ude til venstre. Når du trykker på den kan du se, at der kommer en lille klokke til syne til venstre for vindhastigheden og ligeledes til venstre for temperaturen under Wind Chill. Ved at trykke gentagende gange på knappen kan du slå funktionen fra eller til.

 

Hvor mange sensorer kan der kobles på enheden?

 • Der kan kobles op til 3 enheder på enheden. Ekstra sensor har Art No. W044

 

Kan vejrstationen stå eller hænges op ?

Den kan stå på bordet eller hænge på væggen.

Relaterede Produkter