Salta Reklamationer

NSH NORDIC har inte Salta-reservdelar på lager. Salta skickar därför reservdelar direkt ut till slutkunden.

Vi behöver därför följande information från länken för att smidigt och lätt kunna behandla reklamationen: