NSH NORDIC värnar om miljön

PEFC och FSC®

NSH NORDIC är PEFC och FSC®-certifierat, vilket är din säkerhet för att köpa träprodukter med gott samvete. När du köper en PEFC och FSC®-certifierad produkt bidrar du till att det inte fälls fler träd än skogen kan återproducera.

elretur

NSH NORDIC är medlem i elretur, som är en privat förening som grundades 2005 av branchföreningarna för elektriska och elektroniska produkter i Danmark i syfte att hantera producentansvaret för sina medlemsverksamheter.

elreturs syfte är att ta till vara på medlemsverksamheternas intressen och plikter inom lagen för producentansvar, varav inte minst att stå för insamling och bearbetning av de uttjänta produkterna.

Miljövänliga produkter

NSH NORDIC är de enda i Norden som kan erbjuda PVC-fritt, plastbelagt villastängsel med 15 års ytgaranti. Ett PVC-fritt villastängsel skonar miljön för den belastning som kommer i samband med produktion och bortskaffning. Stängslet är till och med utvecklat och producerat i EU.

NSH NORDIC är även de enda i Norden som kan erbjuda stolpankare tillverkade av återvunna PET-flaskor. Stolpankaret är samtidigt 40 % starkare än de traditionella, galvaniserade stolpankarna. Stolpankaret är till och med utvecklat och producerat i EU.

Vårt breda sortiment av infraröda terrassvärmare bidrar också till att spara miljön på 2/3 av den CO2 som släpps ut jämfört med en traditionell gasterrassvärmare. Samtidigt sparar konsumenten upp till 2/3 av energikostnaden och får till och med bättre värme.

Dessutom arbetar vi hela tiden på att öka antalet miljövänliga produkter, där robiniastolpar och obehandlade träprodukter också förtjänas att nämnas.

Emballage

Vårt mål är att minska användandet av emballage i hela värdekedjan samt återvinna så mycket emballage som möjligt. Därför arbetar vi hela tiden på att optimera förpackningen av våra produkter. Bland annat är våra trådstängselrullar inte inpackade i plast, eftersom produkten både ser finare ut och samtidigt undviker vi att det bildas kondens på insidan av plastfolien, som kan göra att produkten korroderar.

NSH NORDIC tar socialt ansvar

NSH NORDIC tar via sitt medlemskap i BSCI (Business Social Compliance Initiative) ansvar för att säkerställa ansvarsfulla arbetsförhållanden i vår leverantörskedja. Fabrikerna väljs noggrant ut och auditeras löpande med syfte att säkerställa ordentliga och ansvarsfulla förhållanden, så de producerade produkterna kan säljas med gott samvete.