HTC är europeiska marknadsledare i elektriska grindar. HTC utvecklar och tillverkar allt internt i en högteknoligisk produktionsmiljö. HTC har den konstanta insatsen från produktutvecklingsavdelingen och de industriella designarna att tacka för deras ledande position på marknaden. De har hjälpt en traditionelt utformad produkt att utveckla sig till en industristandard som ingen kan mäta sig med.