NORDIC FENCE innehåller stängselartiklar från NSH Nordic A/S till den professionella marknaden. I samarbete med entreprenörer i Skandinavien anpassar projektavdelningen i NSH Nordic A/S varusortimentet.
Sortimentet inkluderar säkringsartiklar såsom industristängsel, panelstängsel, svävportar samt tillbehör. Dessa artiklar används i stor stil vid exempelvis sportanläggningar, industriområden och generell säkring.
Dessutom har NORDIC FENCE ett lantbrukgsprogram med stängselartiklar till ströminhägnader och liknande.
Exempel är järntrådar, hästrep, isolatorer och verktyg och ett stort program av grindar i både trä och järn.