Regnmätare med angivning av nederbörd per timme, dag, vecka, månad och år.

Visar dessutom 12-timmarsnederbördsgraf. Utöver regninformation får du även inomhustemperatur och luftfuktighet, samt utomhustemperatur. Displayen har radiostyrd klocka och kalender.
Written by BS on 23.11.2023, 12:30
Regnmätare med angivning av nederbörd per timme, dag, vecka, månad och år.